Zakres usług

 


 

 

POMOC PRAWNA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (PRZEDSIĘBIORCÓW)  obejmuje m.in. następujące dziedziny prawa:

– bieżąca i kompleksowa obsługa prawna kancelarii radcy prawnego przedsiębiorców,

– prawo spółek, w tym wszelkie postępowania rejestrowe, spory korporacyjne, reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy, łączenia, podziały, przekształcenia spółek, zbycie udziałów i akcji,

– prawo gospodarcze i handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów handlowych,

– prawo upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacje przedsiębiorstw,

– windykacja wierzytelności pieniężnych,  zabezpieczanie ściągalności wierzytelności, prowadzenie egzekucji komorniczych,

– prawo wekslowe i czekowe,

– prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej,

– prawo pracy (indywidualne i zbiorowe),

– prawo nieruchomości i procesu inwestycji budowlanych,

– prawo zamówień publicznych,

– zwalczanie nieuczciwej konkurencji,

– prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska,

– przekształcanie indywidualnej działalności gospodarczej w formę spółki prawa handlowego,

– prawo nowych technologii / Internetu, ochrona danych osobowych,

– planowanie spadkowe oraz sukcesja prowadzonego przedsiębiorstwa.

– radca prawny Kraków, radca prawny Chrzanów, radca prawny Olkusz, adwokat Kraków, adwokat Olkusz, adwokat Chrzanów, radca prawny Trzebinia, adwokat Trzebinia,


POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW OBROTU PRAWNEGO   obejmuje w szczególności następujące rodzaje spraw:

– rodzinne, w tym sprawy dotyczące rozwodu, separacji, podziału majątku wspólnego, alimentów, kontaktów z dzieckiem, rodzinna działalność gospodarcza,

– spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, sprawy o zachowek, niegodność dziedziczenia,

– transakcje obrotu nieruchomościami, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, umowy deweloperskie, rozgraniczenia nieruchomości, znoszenie współwłasności, służebności drogi koniecznej, służebności mieszkania, sprawy lokalowe,

– sprawy pracownicze oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych,

– ochrony dóbr osobistych,

– sprawy odszkodowawcze, wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, spory z ubezpieczycielami,

– stała obsługa prawna stowarzyszeń, fundacji oraz doradztwo na rzecz tych podmiotów w zakresie uzyskiwania statusu OPP.

– radca prawny Skawina, adwokat Skawina, prawnik Kraków, prawnik Chrzanów, prawnik Trzebinia, prawnik Libiąż, kancelaria prawna Chrzanów, kancelaria prawna Trzebinia, kancelaria prawna Olkusz, kancelaria prawna Bronowice Małe

 

blog_item_img

© Copyrights 2017 by Sławomir Mąsior

Projekt i realizacja - Blowmedia.pl